JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Office Engineer
- รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด, รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) - ศึกษรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษ)
- งานเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการร่วมทุน - รวมทั้งงานติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกและงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ - วันทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 18,000
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ส่งมอบ Homecare Officer
ดูแลให้คำแนะนำ รับฟังเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน และประสานงานซ่อม ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-22,000 บาท
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
โดยมีหน้าที่หลักเป็นงานเกี่ยวกับงานเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ และตรวจสอบเอกสารของลูกค้า ติดต่อลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-18,000
22 พ.ค. 62
5 . Sales Executive (อสังหาริมทรัพย์)โซนบางนา-สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
• ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท • รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-18,000
22 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ