JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ (Customer service digital)
- ให้บริการข้อมูลและปิดการขายในเพจ Facebook และตอบ Inbox - ให้บริการข้อมูลและปิดการขายในช่องทาง Line@ - ให้บริการข้อมูลและปิดการขายในช่องทางการโทร (กรณีที่ลูกค้าร้องขอให้โทรฯติดต่อ) - มีฐานเงินเดือ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน + เบี้ยขยัน + ค่าคอมมิชชั่นตามจริง (รายได้รวม 25,000-30,000 บาทขึ้นไป)
22 พ.ค. 62
2 . Motion graphic design ประจำพระราม 3 (ใกล้เซ็นทรัลพระราม 3) ด่วน!!!
- Overall supporting of TV Computer Graphic production. - Create promotional movies for TV Computer production. - Prepare design plan, concept and layout for motion graphic. - Research and analyze ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
3 . Customer Service (New graduate are welcome)
- Building managing and retaining business relationships with current and potential client. - Developing and presenting communication proposal and term & Condition for client. - Generate or find new...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
22 พ.ค. 62
4 . Call Center (ทำงาน จ-ศ ใกล้ BTS ช่องนนทรี)
- Communicate with customers and car service center  - Handle and resolve any customer complaints via telephone.  - Handle all documents concerned with Car Maintenance  Lease - Other works as assig...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 25,000
22 พ.ค. 62
5 . Senior Packaging (หัวหน้าจัดซื้อบรรจุภัณฑ์) กลุ่มเครื่องสำอาง หลัง มหาลัยนิด้า
- การจัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางค์ - ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ในการจัดทำ จัดพิมพ์ฉลากกลุ่มเครื่องสำอาง - ประสานงานกับโรงงาน OEM เครื่องสำอ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
22 พ.ค. 62
6 . R&D Supervisor/ R&D Advisor (Cosmetics,Food Supplement) BTS ช่องนนทรี ,ราม60/4
- คิดค้นสินค้าใหม่ๆ (Cosmetic, Skincare) เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา - วางแผนการขายกับ Marketing สร้างจุดขายเพื่อใช้ในการทำ Ad, Content, Video สินค้าเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจ Proof อนุมัติงานให...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน R&D Advisor 25,000 - 35,000 / R&D Sup.(ตามโครงสร้าง)
22 พ.ค. 62
7 . IT Manager ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี1 ติดBTS ช่องนนทรี
Job Description:IT Manager 1 Software program : Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of software projects. analysis clients' existing systems and b...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 65 K - 70 K
22 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
22 พ.ค. 62
9 . Accounting Officer(AP) ปฏิบัติงานอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ติด BTSช่องนนทรี ด่วน!!!
- ดูแลด้าน AP (Account Payable)  สำหรับพนักงานภายใน เช่น เคลมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งใน และ ต่างประเทศเป็นต้น - ดูแลเจ้าหนี้ภายนอก ในกรณีค่าใช้จ่ายทั่วไป - รับ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 24,000 - 26,000 บาท
22 พ.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารชาบู ประจำพระราม 3 รับสมัครด่วน !
1. บริหารคุณภาพด้านการให้บริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 2. ดูแลเรื่องระเบียบวินัยของทีมบริการ 3. ทำรายงาน Report ในแต่ละวันที่พบเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา 4. จัดตารางกะทีมบริการและส่งให้ผู้จัดการร้านพิจา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์) + ค่า Service charge + ค่าอาหาร
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ผู้ชายเท่านั้น) ทำงานใกล้ BTS ช่องนนทรี
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องกับลูกค้า

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา (ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท (ไม่มีค่าคอม มี OT ให้)
22 พ.ค. 62
12 . Payroll Officer (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- แพ็คสินค้าตามออเดอร์ - ตรวจนับสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตรมประสบการณ์
22 พ.ค. 62
14 . Factory Manager (ผู้จัดการโรงงานเครื่องสำอาง) ประจำรามคำแหง 60/4 ใกล้ ม. นิด้า
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 หรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
15 . Accounting Officer (AR) (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ) ด่วน !!!
- รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการวางบิล - จัดทำเอกสารการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และติดตามทวงหนี้คงค้างเกินกำหนดระยะเวลา - บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้ - สรุปรายงานนำเส...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
16 . แม่บ้าน ประจำคลังสินค้าบางนา รับสมัครด่วน !
- ทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู - แม่บ้านในคลังสินค้า - ดันฝุ่นได้ - เป็นพนักงานของบริษัท ไม่จ้างผ่านซับ ไม่มีกำหนดสิ้นสุดการจ้าง

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 10,500 บาท
22 พ.ค. 62
17 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธน)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
18 . ธุรการประสานงานขาย (Sale Support)ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธนุรี
- ประสานงานกับแผนกต่่างๆที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - ทำรายงานสรุปยอดขาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 16,500
22 พ.ค. 62
19 . Digital marketing (Mobile application) (BTS ช่องนนทรี)
Responsibilities: -Design and development of User Interface and User Experience systems for Mobile App -Work with the back-end team to connect the front-end part in the application that the custom...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
20 . Graphic designer ประจำ MTM Academy (Muaythai) พระราม 4
- รับผิดชอบสื่อ Social Networking ต่างๆเช่น Facebook, Instagram และ Line@ - วางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารสื่อในช่องทางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
21 . ธุรการ (ผู้ชาย) ปฏิบัติงาน อาคารสาทรธานี 1 BTS ช่องนนทรี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเช่า สัญญาบริการ และดำเนินการต่อภาษีป้าย ต่อภาษีโรงเรือน - รับเรื่องแจ้งซ่อมบำรุงต่างๆ จากพนักงานและประสานงานกับช่างซ่อมบำรุงให้ดำเนินการซ่อมบำรุง - จัดซื้ออุปกรณ์...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (สามารถต่อรองได้)
22 พ.ค. 62
22 . ช่างอาคาร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- ควบคุมระบบและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหม...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 20,000
22 พ.ค. 62
23 . Digital marketing (ขยายทีมใหม่) (ใกล้ NIDA )
- สังกัดอยู่ในทีม In-house marketing agency ภายใน - บริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ เพื่อวางกลยุทธ์และจัดทำ Online content ในรูปแบบต่างๆ (มี Junior online ช่วยลงมือปฏิบัติ) โดยเน้นเป็นเชิง Onl...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
24 . ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ปฏิบัติงานใกล้ BTS ชิดลม
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเลขาผู้บริหาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - รับเรื่องและติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ รับอีเมล์ - ทำ Report เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บริหา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
25 . International Business Coordinator (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4) รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารภายในแผนก เกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ - สรุปข้อมูลรวมทั้งจัดทำเอกสาร อาทิเช่น ข้อมูลรายละเอียดสินค้า , Shipping - Stock สินค้า เป็นต้น - ประสานงานระหว่างแผนก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 20,000 ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
26 . Sampling Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า) ปฏิบัติงานที่บางนาตราด กม.19
- ซัพพอร์ตงานสินค้าที่คลัง - ซัพพอร์ตในส่วนของการตรวจสินค้าที่ส่งมาจากสาขาก่อนนำเข้าคลัง - สุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตภายในบริษัท ลงบันทึกรายงาน และ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท
22 พ.ค. 62
27 . Telesales ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รายได้ดี 35,000 บาทขึ้นไป มีฐานเงินเดือนให้
- รับสายและให้คำแนะนำลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พร้อมทั้งปิดการขาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 65,000
22 พ.ค. 62
28 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
29 . HR Officer (ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1 ติด BTS ช่องนนทรี)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ในส่วน- จัดทำค่าจ้าง,เงินเดือน,และสวัสดิการของพนักงานรายเดือนให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - ตรวจสอบ รายงาน Time Attendance และบันทึกสถิติ การขาด-ลา-มาสาย ของพนักงาน ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
30 . Senior & Junior Web Master (ธุรกิจ E-Commerce)
- ทำงานร่วมกับทีม Marketing ในการพัฒนาออกแบบและดูแลเว็บไซต์ E-Commerce ของบริษัทด้วยโปรแกรม Wordpress - คอยอัพเดตเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อมีสินค้าใหม่ๆ หรือมีโปรโมชั่น - พัฒนาและปรับปรุงหน้า...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 40,000
22 พ.ค. 62
31 . Accounting Supervisor/Assistant (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - บัญชีมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงวด ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
32 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
22 พ.ค. 62
33 . Telesales ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ & ความสวยความงาม รับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพความงามและอาหารเสริม ของใช้ภายในบ้าน (ไม่ใช่งานขายประกัน,มีฐานลูกค้าให้ไม่ต้องหาลูกค้าเอง)และปิดการขายทางโทรศัพท์ - ดูแลยอดขายตามที่บริษัทกำหนด -...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน + เบี้ยขยัน + ค่าคอมมิชชั่นตามจริง (รายได้รวม 25,000-30,000 บาทขึ้นไป)
22 พ.ค. 62
34 . Merchandiser / Marketing (Chinese or Korean Speaking) รามคำแหง60/4รับสมัครด่วน !
1.Sourcing oversea vendors and negotiation 2.Be the representative of overseas ODM/OEM (contract manufacturer) in Thailand 3.Coordination with ODM partners in overseas to produce/import 4.Gadget/Ki...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
Chinese 1 อัตรา,Korean 1 อัตรา,Eng 1 อัตรา
เงินเดือน 27,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
35 . Call center รับ Orderให้บริการข้อมูล(ไม่ใช่งานขาย)ประจำสาทรธานีติด BTS ช่องนนทรี
- รับสายลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท - คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อเข้าในระบบบริษัท - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท+OT
22 พ.ค. 62
36 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
10 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
22 พ.ค. 62
37 . Graphic Designer (ใกล้ NIDA) (ธุรกิจ Digital agency)
-Design และผลิตสื่อ Digital & Info.Graphic และ Social Media เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ทั้ง Product & Service ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆทาง Social Network -Editing content images and page layouts ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 – 23,000 บาท
22 พ.ค. 62
38 . Recruitment Specialist (Based in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
39 . Creative Marketing / Creative producer (TV Channel)
• สังกัดอยู่ในทีม In-house agency ภายใน • จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในตัวสินค้าที่ได้รับมอบหมาย • สร้างสคริปต์โฆษณาสินค้าที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
40 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ