JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเขียนแบบ
- งานที่ได้รับมอบหมายในงานเขียนแบบก่อสร้าง

บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
16 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) - จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม - ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ส่งมอบให้ตรงเวลา - เข้าตร...

บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
16 มี.ค. 62
3 . สถาปนิก รับสมัครด่วน !
-มีความรู้ด้านออกแบบ คำนวณแบบ เขียนแบบ จัดแบบด้านงานก่อสร้าง -ออกแบบรายละเอียด (Design Development) -คำนวณแบบรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับโครงการ

บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
16 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- จัดทำแผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน - จัดทำรายงานประสบอันตรายและเอกสารความปลอดภัยต่างๆ - เป็นวิทยากรอบรมพนักงานในหัวข้อเกี่ยวกับความปล...

บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
16 มี.ค. 62
5 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง - ประมาณราคางานก่อสร้าง - รับรองการออกแบบ

บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
16 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ