เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ (ผู้บริหารแและส่วนกลาง)
- ขับรถรับ-ส่งเอกสารและส่งชิ้นงานที่บริษัทลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ขับรถซื้อสินค้า - รับสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ขับรถเพื่อพาพนักงานไปทำงานนอกสถานที่หรือติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ - ดูแลรักษาร...

บริษัท ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ย. 61
2 . ช่างผลิตแม่พิมพ์โลหะ
1. ทำหน้าที่ประกอบและผลิตแม่พิมพ์โลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. การทดสอบปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบและแก้ไขแม่พิมพ์

บริษัท ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ