JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, อุตสาหการ
- ควบคุมและปฎิบัติงานระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม - ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ปฎิบัติ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม

บริษัท คิว.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
17 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ