JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน/วิศวกร
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ประจำ Site งาน ของงานโครงสร้างและสถาปัตย์ - บริหารจัดการงานสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณ...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
17 มิ.ย. 62
2 . Office Engineer
- ประสานงานกับโครงการต่างๆ ในการติดตามงานได้ - ประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างตามแบบได้ - สรุปแบบก่อสร้างให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง - ศึกษาด้านเทคนิคการก่อสร้าง แนวทางในการทำงานใหม่ๆ และวัสดุก่อสร้างต่าง...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 28,000
17 มิ.ย. 62
3 . Sale ( Specification )
นำเสนอสินค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูล รายละเอียด ขั้นตอน และวิธีดำเนินงานแก่ลูกค้าได้ - นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ คือ สถาปนิก, วิศวกร หรือ มัณฑนากร - วางแผนงานขาย ขยายตลาด ดูแลลูก...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
17 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ