JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง CNC
ปฎิบัติงานคุมเครื่อง CNC setting รันโปรแกรมเครื่องจักร ตามค่า Drawing ที่กำหนด และเลือกTools ที่เหมาะสมกับงาน สามารถแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรได้เบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหา ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบห...

Speed Mill Technology Co., Ltd.
บิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานชุบชิ้นงาน
-ปฏิบัติงานในกระบวนการชุบงานตามวิธีการทำงาน -ควบคุมงานชุบโลหะอิเลคทรอนิกส์ และทำความสะอาดเครื่องกัดเหล็ก -ปฏิบัติงานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Speed Mill Technology Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
3 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ Die &Mould รับสมัครด่วน !
- ประกอบชิ้นงานให้ตรงตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

Speed Mill Technology Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . ช่าง Millingรับสมัครด่วน !
-ปฎิบัติงานในการผลิตแม่พิมพ์ เจาะ,เจียร อ่านแบบ Drawing ตามที่ได้รับมอบหมายและควบคุมดูแลเครื่องจักร Milling SAMSON -สามารถแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรได้เบื้องต้น,เมื่อเกิดปัญหา -ปฎิบัติงานที่ได้รั...

Speed Mill Technology Co., Ltd.
บิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ