เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ
-ส่งสินค้า ให้กับลูกค้าตามเอกสารใบส่งสินค้าหรืออินวอยซ์ -นำใบส่งสินค้าหรือหรืออินวอยซ์ให้ลูกค้าลงซื่อรับสินค้าและนำกลับมายังแผนกที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับลูกค้า กรณีที่งานมีปัญหาในการจัดส่งและนำมาร...

Speed Mill Technology Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ Die &Mould
- ประกอบชิ้นงานให้ตรงตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

Speed Mill Technology Co.,Ltd
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สโตร์
-รับสินค้าตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับSpec ตามใบ po ที่สั่งซื้อ -จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี -แยกใบกำกับภาษีกับสำเนาและแนบ po เพื่อนำส่งกับบัญชี -ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุ,อุปกรณ์ให้ตรงกับการผลิต -...

Speed Mill Technology Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . ช่างประจำเครื่อง Wire Cut
-ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องจักรประจำ wire cut เครื่อง charmilles -ปฎิบัติงานตาม Drawing ตัดงานในส่วนของ(งานโมลด์แม่พิมพ์) -บำรุงรักษาเครื่องจักรและแก้ไขเบื้องต้น,เมื่อเกิดปัญหา -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

Speed Mill Technology Co.,Ltd
บิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . ช่าง Milling
-ปฎิบัติงานในการผลิตแม่พิมพ์ เจาะ,เจียร อ่านแบบ Drawing ตามที่ได้รับมอบหมายและควบคุมดูแลเครื่องจักร Milling SAMSON -สามารถแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรได้เบื้องต้น,เมื่อเกิดปัญหา -ปฎิบัติงานที่ได้รั...

Speed Mill Technology Co.,Ltd
บิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ