JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, รับเงิน 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ 3. ดูแลและควบคุมงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. ปรับปรุงรายการล...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (จบ จป.วิชาชีพ/จิตวิทยา)รับสมัครด่วน !
-คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินความพร้อมวามพร้อมของพนักงานรถก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ -คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ -ควบคุม กำกับด...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
16 ก.พ. 62
3 . พนักงานบริการลูกค้า(ประจำสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ถนนกำแพงเพชร)รับสมัครด่วน !
-ให้บริการลูกค้าตรวจเช็คสัมภาระ ติดแท็กกระเป๋า -ตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารขึ้นรถ -รับรถตรวจความพร้อมของรถ -เช็คสัมภาระ ติดแท็ก กระเป๋า ช่วยจัดสัมภาระลูกค้าขึ้นรถ -สามารถทำงานเป็นกะและทำงานสัปดาห์ละ ...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,500
16 ก.พ. 62
4 . หัวหน้างานบริการลูกค้า/หัวหน้างานขายตั๋วรับสมัครด่วน !
ควบคุม กำกับดูแลทีมงานทั้งใหม่และเก่าในสังกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือการทำงาน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน 23,000
16 ก.พ. 62
5 . พนักงานยกของ / พนักงานล้างรถ (ประจำ/Parttime)รับสมัครด่วน !
- ยกของ ยกกระเป๋าผู้โดยสาร - ติดป้ายแทกซ์ที่กระเป๋า - ให้บริการประชาชนที่เดินทาง - ทำงานวันละ 4 ชม. ช่วงเวลา 04.00 - 08.00 น./18.00-22.00 น.หรือ 19.00 - 23.00น. - พนักงานยกของทำงานที่ สถานีเดินรถน...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
16 ก.พ. 62
6 . ช่างเครื่อง , ช่างไฟ-แอร์, ช่างอิเล็กฯ , ช่างยาง , ช่างตัวถังพนักงานอะไหล่ รับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อมบำรุงแยกตามประเภทการซ่อมแต่ละหน้าที่ - ปฏิบัติงานตามใบสั่งงานในแต่ละวัน - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
หลายอัตรา
16 ก.พ. 62
7 . พนักงานขายตั๋ว (ประจำกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- ขายตั๋วรถโดยสาร - สมัครสมาชิก - แนะนำข้อมูลการบริการ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,500 บาทขึ้นไป
16 ก.พ. 62
8 . ขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.ขับรถรับส่งผู้บริหารระดับสูง 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากนาย

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000
16 ก.พ. 62
9 . พนักงานตรวจเอกสารรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบเอกสารของทุกหน่วยงานก่อนเสนอผู้บริหาร -รับเข้า-ส่งออก เอกสารภายในและภายนอกให้เป็นระบบ ระเบียบ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
16 ก.พ. 62
10 . บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชี รับเช็ค ออก PO ใบเสร็จ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านบัญชี ทำบัญชีต้นทุน - งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ปฎิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์ ได้ หยุดเสาร์เว้นเสาร์ เวลางาน 0...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ