JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Draftsman / พนักงานเขียนแบบงานไฟฟ้า
- เขียนแบบ Auto CAD งานไฟฟ้า - สามารถถอดแบบปริมาณราคา (B.O.Q) ได้ - ออกแบบ/เขียนแบบให้ตรงกับรายละเอียดโครงสร้างที่กำหนด - ปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างแบบในโปรแกรม Auto CAD ให้ถูกต้อง - ติดต่อประสานก...

Connols Group of Companies
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . Safety Engineer (ประจำไซต์งานก่อสร้าง นิคมฯ โรจนะ)
1. กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมาตรการความปลอดภัย 2. วางแผน จัดทำโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. รวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัย จัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการป...

Connols Group of Companies
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . Account Managerรับสมัครด่วน !
1.จัดทำและตรวจสอบงบการเงิน 2.งานวางแผนภาษี 3.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 4.กระทบยอดรายการบัญชี เช่น เงินประกัน, เงินให้บริษัทในเครือกู้ยืม, เงินกู้ยืมจากธนาคาร ...

Connols Group of Companies
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . Sale ทุกสาขารับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานลูกค้า - ขายสินค้าของบริษัท - ประสานงานการซ่อมบำรุงการบริการหลังการขาย จัดทำรายงานการขาย

Connols Group of Companies
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62

Connols Group of Companies
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ