เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด/สื่อสารมวลชน
1. ทำกิจกรรมการตลาดออนไลน์ 2. ทำงานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop 3. ทำงานเกี่ยวกับโปรแกรม illustrator 4. ดูแลกิจกรรมการตลาดภายในองค์กร

Auto Society Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ