JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)
- รวบรวมตรวจสอบเอกสารรายวัน - จ่ายและบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี - จัดทำรายงานภาษี ภงด.3, 53 - บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, จ่ายล่วงหน้า, กระทบยอดเจ้าหนี้และรายละเอียดประกอบง...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
24 เม.ย. 62
2 . โฟร์แมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแบบแปลน และทันกำหนดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ถอดแบบงานก่อสร้าง เช็ควัสดุ สั่งของ ที่ใช้ในการทำงานภายในโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงงานติดตั้งต่า...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+++
24 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าซ่อมแซมบ้าน/ต่อเติมบ้าน/รีโนเวทบ้าน - ประสานงานกับทีมช่างที่ต้องเข้าไปทำ - ถอดรายการวัสดุหลังจากที่ลูกค้าตกลงทำ - ประงานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ** มีโบนัสทุก 3 เดือน ( ตามผล...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
24 เม.ย. 62
4 . หัวหน้าช่าง/โฟร์แมน (งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)
- คุมควบทีมงานช่างซ่อมบ้าน ให้ทำงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะต้องใช้ในงานซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน - ประสานงานเพิ่ม/ลด ในงาน ** พิเศษ โบนัสทุก 3 เดือน (ตามความส...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
24 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ต่อรองราคากับ Supplier - ทำใบสั่งซื้อและติดตามการอนุมัติ - จัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อ - หา Supplier รายใหม่ๆ

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 22,000
24 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ