JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพสาขา
- ตรวจสอบคุณภาพพนักงานที่อยู่ประจำสาขา - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าของสาขาต่างๆ - ตรวจสอบความสะอาด และ ความเรียบร้อยของสาขา - ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำสาขา - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ - ประสา...

บริษัท มาย ฟุกุ มัทชะ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
13 ก.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายบุคคล
- จัดตารางงานของพนักงานสาขา - สรรหาพนังานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลกฏระเบียนทั่วไป - ตักเตือนพนักงานสาขา เมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

บริษัท มาย ฟุกุ มัทชะ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
13 ก.ย. 62
3 . พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
- จัดหาสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ - จัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อ เช่น ออกใบ PO สำหรับสั่งซื้อ - ประสานงานระหว่าง Supplier ผู้ผลิต ต่างๆ - ตรวจสอบรายการสินค้า - ติดตามรายการสินค้า ให้ครบ และส่งทันตามที...

บริษัท มาย ฟุกุ มัทชะ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
13 ก.ย. 62
4 . พนักงานขายประจำสาขา
- พนักงานขายประจำสาขา - มีหัวหน้างานคอยเเนะนำงานเเละอบรมให้ สวัสดิการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าเดินทาง - OT - โบนัส - พักร้อน สาขาที่รับ - เดอะมอลล์ บางแค - เซ็นทรัล พระราม...

บริษัท มาย ฟุกุ มัทชะ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้มากกว่า 13,500 บาทถ้วน (พนักงานประจำ)
13 ก.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. - บันทึกบัญชีต่างๆ เช่น บันทึกลูกหนี้ (AR) และ บันทึกเจ้าหนี้ (AP) - ดูแลการจัดเอกสารภาษี ภพ 30 - ดูแลการจัดเอกสารยื่น ภงด. 1, 3,53 - ดูแลด้านการจัดเอกสารต่า...

บริษัท มาย ฟุกุ มัทชะ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
13 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ