JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารงานตามระบบคุณภาพ GMP, ISO 9001 :2008, ISO 9001 : 2015, ฮาลาล ,ISO 22716 : 2007 (R04) และมาตรฐานอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด 3.ควบคุมจัดการการติดต่...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน 12,000-17,000
24 ก.ค. 62
2 . ผู้แทนขาย (SALE ประจำภาคตะวันออก,อีสานตอนบน,ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้า 2.นำเสนอขายสินค้า 3.ทำงานยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าที่กำหนดไว้ 4.สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และ รักษาลูกค้าไว้ ( Brand royaluty ) 5.รับรองเรียน และ แก้ไขปัญหาจากล...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง + ค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( 10,000 - 150,000 บาท/เดือน)
24 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับใบสั่งซื้อ เอกสารสรุปคำสั่งซื้อประจำวัน ใบคำร้องต่างๆ เอกสารใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน 2.รายงานผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน 3.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน เ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
24 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ธุรการ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลประสานงานระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2.ดูแลประสานงานระหว่าง บริษัทและแม่บ้าน 3.ประสานงานตรวจสอบภายในบริษัท 4.จัดทำแผนอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก 5.จัดทำแผนประสานงานตรวจสุขภ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ