JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเครดิต
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ - จัดทำเอกสารและไฟล์รูปภาพสำหรับนำส่ง Consent - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย Insurance Sales Coach (ประจำภาคอีสาน)
•บริหารและสนับสนุนพนักงานสาขาให้สามารถขาย และนำเสนอขายประกันภัยให้บรรลุเป้าหมายและถูกต้อง •วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการขาย รวมถึงเข้าร่วมในการทำตลาดและกิจกรรมสนับสนุนในพื้นที่ •ดูแลและส...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานซ่อมบำรุง
- ประสานงานกับผู้รับเหมาหลังจากได้รับแจ้งซ่อมจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามประสานงานซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ รวมถึงบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาค่าแรงและอุปกรณ์จากราคามาตรฐ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ประจำสาขาระนอง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
5 . 27 มิ.ย.62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีเจ้าหน้าที่บริหารงานขายณเงินติดล้อสาขาคลองเตย
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาคุณภาพสินเชื่อทางโทรศัพท์/เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาคุณภาพสินเชื่อทางโทรศัพท์ 1. ติดตามทวงถามและดูแลบัญชีลูกค้าที่ค้างชำระ 31-60 วัน ทางโทรศัพท์ 2. เจรจาต่อรอง โน้มน้าว ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำลูกค้า 3. ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
25 มิ.ย. 62
7 . 21 มิ.ย. 62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่ เงินติดล้อสกลนคร ((เยื้องศูนย์เทเลวิซ))
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 1.ผู้จัดการสาขาฝึกหัด พื้นที่จังหวัดสกลนคร 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดสกลนคร,พื้นที่จังหวัดนครพนม **ลักษณะงาน และ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ เซกา จ.บึงกาฬ
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ลักษณะงาน - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
10 . Fraud Investigation
1. สืบสวน สอบสวน เหตุทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. แจ้งความดำเนินเนินคดีกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรม 3. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
25 มิ.ย. 62
11 . 22 มิ.ย. 62 สมัครสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง จนท.บริหารงานขายสาขา ณ อาคารอารีย์ฮิลล์
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาเพื่อปฏิบัติงานพื้นที่หนองจอก นวมินทร์ ลาดกระบัง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม (ลาดกระบัง)
- ตรวจสอบการมีตัวตัวของลูกค้าภาคสนามเพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้อง - ตรวจสอบและประเมินรายได้เบื้องต้นของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน - ประ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
14 . 19 มิ.ย. 62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สาขากำแพงเพชร
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด - รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพชรเกษม และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้น บางแค,หนองแขม,เพชรเกษม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขากระทุ่มแบน และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา บางซื่อ ประชานิเวศน์ และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาตลาดฟ้าไทย สาขาแม่จัน
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาแยกสหมิตร
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
21 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาถนนเจริญสุข
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุม...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
22 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาไชยปราการ (ติดธนาคารกรุงเทพ )
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุม...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ณ ถนนหมื่นหาญ,คูเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส
25 มิ.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ พระราม2 และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานสาขาลาดพร้าว โชคชัย4 โชคชัยร่วมมิตร
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
26 . 25มิย62เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาสะพานใหม่ วัชรพล รามอินทรา
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-บัญชีภาษี (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
28 . Litigation Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานคดี)
1. เตรียมเอกสารประกอบการดำเนินคดี 2. ติดตามเคสรถลูกค้าติดคดี 3. ควบคุมการฟ้องคดีของสำนักงานกฎมาย 4. ออกหนังสือมอบอำนาจต่างๆ 5. ประสานงานให้คำแนะนำทางกฎหมายให้กับลูกค้าและพนักงานได้ 6. จัดทำรายงาน...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
25 มิ.ย. 62
29 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา สาขา วานรวินาส และ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
30 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
31 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 1.ผู้จัดการสาขาฝึกหัด พื้นที่จังหวัดสกลนคร 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดสกลนคร,พื้นที่จังหวัดนครพนม **ลักษณะงาน และ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ ระยอง
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
25 มิ.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา จรัญสนิทวงศ์ และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
34 . เจ้าหน้าทีบริหารงานขายสาขา เพื่อปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
25 มิ.ย. 62
35 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำพื้นที่ จังหวัด ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าใ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
36 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ประจำพื้นที่ เทพารักษ์ อ่อนนุช อุดมสุข ซอยด่านสำโรง
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาจังหวัดลพบุรี ลำนารายณ์ โคกสำโรง บ้านหมี่ พัฒนานิคม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ พระประแดงและพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
39 . 21มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ณ สาขา ปากเพรียว2 ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส
25 มิ.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
สอบถามรายละเอียดได้ ที่ คุณมโนสิทธิ์ 063-1976421 หน้าที่รับผิดชอบ - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+Incentive+โบนัส+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
41 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ด่วน!รับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
42 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่สาขาอยุธยา บางปะอิน วังน้อย นครหลวง ภาชี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
43 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่สมุทรสาคร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
44 . หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อภาคสนาม (Field Collections)
- กำหนดพื้นที่ในการติดตามของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พร้อมทั้งจ่ายงานให้กับเจ้าที่ภาคสนาม - Review งานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อตรวจสอบวิธีการและการงานให้เป็นไปตามระเบียนข้อบังคับ - ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
25 มิ.ย. 62
45 . หัวหน้าหน่วยอาวุโสทะเบียน
- ควบคุมทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบการปฏิบัติงานและ KPI ที่กำหนด - แนะนำ/ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - สรุปรายงานการปฏิบัติงานข...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
25 มิ.ย. 62
46 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ฉะเชิงเทรา, บางน้ำเปรี้ยว,บางคล้า
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
25 มิ.ย. 62
47 . 2 ก.ค.62 สมัครสัมภาษณ์ทันทีเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ณ สาขาอุดมสุข ใกล้BTS อุดมสุข
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
48 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ สาขาวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ด่วน!!
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส + อื่น ๆ
25 มิ.ย. 62
49 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ พัทยา ,จอมเทียน
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
25 มิ.ย. 62
50 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ บึง(ศรีราชา) ปลวกแดง สะพานสี่ (ระยอง)
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
25 มิ.ย. 62
51 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ศาลายา ประจำพื้นที่จังหวัดนครปฐม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าครองชีพ+Incentive
25 มิ.ย. 62
52 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฏิบัติงานพืนที่สมุทรปราการ
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
25 มิ.ย. 62
53 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ พนัสนิคม,บ่อทอง ชลบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
25 มิ.ย. 62
54 . ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด/ จนท.บริการลูกค้า/ จนท.เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000++ บาท
25 มิ.ย. 62
55 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาเงินติดล้อ เพื่อปฏิบัติงานพื้นที่บางโฉลง,บางบ่อ, หัว
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + (ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง)
25 มิ.ย. 62
56 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา หน้าที่รับผิดชอบ - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลาย อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
25 มิ.ย. 62
57 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่พุทธมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียง
- เสนอขายผลิตภัณฑ์​ของบริษัท​ ทางด้านประกันภัย​ เเละ​ งานทางด้านสินเชื่อ - ​บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ดูเเลยอดสาขาเพิ่มยอดขาย - หาลูกค้า​ออกพบลูกค้า

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ ค่าครองชีพ +Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
25 มิ.ย. 62
58 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ เครือสหพัฒน์, แหลมฉบัง ,จ.ชลบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
25 มิ.ย. 62
59 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Branch Audit)
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2. สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
60 . Call Center/ QA
Call Center - Inbound - รับสาย ตอบคำถาม ให้ข้อมูลลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำและคำติชม - บันทึกข้อมูลการรับสายในระบบ - ทำงานเป็นกะ (กะ 24) - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน QA -ตรวจสอบและวิเครา...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ