JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาถนนช้างเผือก
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า คือ สินเชื่อรถ,ประกันภัย,ประกันชีวิต มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเส...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
2 . 20 เม.ย. 62 สมัครสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง จนท.บริหารงานขายสาขา ณ อาคารอารีย์ฮิลล์
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
3 . 19เม.ษ62เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาสุขาภิบาล3
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารจัดการรถใช้งาน
- ประสานงานรับจองขอเบิกรถยนต์ส่วนกลาง - จัดทำ พรบ. และประสานงานต่อภาษีประจำปีรถยนต์เช่า และ รถบริษัท (รถยนต์,รถจักรยานยนต์) - ประสานงานรับ-ส่งเอกสาร,อุปกรณ์,การทำธุรกรรมกับธนาคาร ผ่านพนักงานขับรถ, M...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
5 . 27 เมษายน 2562 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่โรงแรมรัตนชล (ชลบุรี)
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาฝึกหัด หน้าที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการนำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -พิจารณา วิเคราะห์สินเชื่...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม (จังหวัดอุบลราชธานี)
ตรวจสอบการมีตัวตัวของลูกค้าภาคสนามเพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้อง ตรวจสอบและประเมินรายได้เบื้องต้นของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ประสานงาน...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
7 . 19 เมษายน 2562 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่เงินติดล้อ สาขาตลาดเทศบาลเชียงราย
ตำแหน่งที่เปิดรับ * ผู้จัดการสาขาฝึกหัดสาขา * เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุม...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
8 . ผู้จัดการบริหารความสัมพันธ์ช่องทางการขายดีลเลอร์(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1. บริหารผลงานช่องทางดีลเลอร์ให้สามารถบรรลุยอดธุรกิจตามเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง NTL กับดีลเลอร์ 2. บริหารทีมงานช่องทางดีลเลอร์ (RM) ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
19 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพชรเกษม และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ นนทบุรี รัตนาธิเบศ บางใหญ่ ไทรน้อย
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขากระทุ่มแบน และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา บางซื่อ ประชานิเวศน์ และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาเชียงคำ
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
14 . 20 เม.ย. 62 สมัครสัมภาษณ์ทันที ณ สาขาแม่สาย ตำแหน่ง จนท.บริหารงานขายสาขา
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด - รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาเชียงราย สาขาแม่สาย สาขาแม่จัน
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาแม่ริม แม่แตง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาบ้านเด่น สาขาสันป่าตอง สาขาจอมทอง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส
19 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พระราม2 และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฏิบัติงานสาขารามคำแหง พัฒนาการ เหม่งจ๋าย
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
21 . 19เม.ย62สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาอุดมสุข
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
23 . พนักงานขายรถมือ 2 (ประจำภาคอีสาน)
- บริหารงานตัวแทนจำหน่าย เข้าพบดีลเลอร์ (เต้นรถบรรทุกมือสอง) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - บริหารผลงานช่องทางดีลเลอร์ให้สามารถบรรลุยอดธุรกิจตามเป้าหมาย - อบรมให้ความรู้และช่วยประสานงานในการปฏิบัติงานให้กั...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรณ์
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ชัยภูมิ
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำ พื้นที่ นครสวรรค์
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ ระยอง
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
19 เม.ย. 62
28 . เจ้าหน้าสรรหาว่าจ้าง ประจำพื้นที่ภาคใต้ (ภูเก็ต)
- รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานสาขาพื้นที่ดูแล - วางแผนช่องทางการรับพนักงานเพื่อรับสมัครพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมสรรหาพนักงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
29 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ จังหวัดสกลนคร,จังหวัดนครพนม
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา หน้าที่รับผิดชอบ - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรร...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
30 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา จรัญสนิทวงศ์ และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
31 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานประจำภาค (ประจำจังหวัดนครราชสีมา)
- ติดตามงานระหว่างพื้นที่ต่างๆ และสำนักงานใหญ่ - ควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ - ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ จากทุกฝ่าย ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลของ Prem...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
32 . เจ้าหน้าทีบริหารงานขายสาขา เพื่อปฏิบัติงานพื้นที่หนามแดงบางพลีปากน้ำสมุทรปราการ
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
19 เม.ย. 62
33 . 10เมษายน 62 เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ชัยนาท หันคา จังหวัดชัยนาท
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
34 . โฟร์แมน/ QC งานก่อสร้าง
1. ตรวจสอบงานตกแต่งหลังเปิดสาขา, สาขาใหม่, สาขาที่ปรับปรุง และสาขาที่ย้าย 2. ตรวจสอบหน้างานให้เป็นไปตามแบบและ BOQ ที่ได้รับการอนุมัติ 3. จัดทำรายงานตรวจสอบและเสนอแนะทางการตกแต่งปรับปรุง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
35 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย เพื่อปฏิบัติงานพื้นที่โชคชัย4 โชคชัยร่วมมิตร แยกสุทธิสาร
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
36 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาประจวบคีรีขันธ์ ทับะแก ปราณบุรี ชะอำ
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาพระประแดง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดสระบุรี วังม่วง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส
19 เม.ย. 62
39 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าใ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+Incentive+โบนัส+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ด่วน!รับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
41 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ สาขาอยุธยา บางปะอิน วังน้อย
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
42 . Quality Assurance Supervisor
- ทำการ monitor และ ประเมินสายของพนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ - รับเรื่องประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของการลงผลประเมินของพนักงนติดตามหนี้สินที่ QA เป็นผู้ประเมิน - ควบคุ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
19 เม.ย. 62
43 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาสมุทรสาคร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
44 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานทะเบียน
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแผนกทะเบียนรถยนต์ 2.นำเสนอข้อคิดเห็นและปัญหาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 3.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและนำเสนอปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลและคว...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
45 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ อ.พล รับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
46 . หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อภาคสนาม (Field Collections)
- กำหนดพื้นที่ในการติดตามของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พร้อมทั้งจ่ายงานให้กับเจ้าที่ภาคสนาม - Review งานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อตรวจสอบวิธีการและการงานให้เป็นไปตามระเบียนข้อบังคับ - ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
19 เม.ย. 62
47 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จ.มหาสารคาม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส + อื่น ๆ
19 เม.ย. 62
48 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ พัทยา ,จอมเทียน
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
19 เม.ย. 62
49 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่จังหวัดลพบุรี พัฒนานิคม ลำนารายณ์
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าครองชีพ+Incentive
19 เม.ย. 62
50 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานพื้นที่คลองเตย, เจริญราษฎร์,กรีนเพลส
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
19 เม.ย. 62
51 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ ชลบุรี ,ตลาดหนองมน ,บางพระ,พนัสนิคม
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
19 เม.ย. 62
52 . ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด/ จนท.บริการลูกค้า/ จนท.เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000++ บาท
19 เม.ย. 62
53 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ปฏิบัติงานพื้นที่บางโฉลง บางบ่อ หัวตะเข้ บางพลี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
19 เม.ย. 62
54 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่น
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลาย อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 เม.ย. 62
55 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เมืองปทุมธานี, บางกะดี่, บางพูน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์​ของบริษัท​ ทางด้านประกันภัย​ เเละ​ งานทางด้านสินเชื่อ - ​บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ดูเเลยอดสาขาเพิ่มยอดขาย - หาลูกค้า​ออกพบลูกค้า

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ ค่าครองชีพ +Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
19 เม.ย. 62
56 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ เครือสหพัฒน์, แหลมฉบัง ,จ.ชลบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
19 เม.ย. 62
57 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Surprise Check)
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2. สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
58 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนายหน้าประกันภัย
- พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ผ่านระบบ IOS - เช็คเบี้ยประกันภัย - ติดต่อประสานงานกับสาขาและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
59 . Call Center/ Social Media
- รับสาย ตอบคำถาม ให้ข้อมูลลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำและคำติชม - บันทึกข้อมูลการรับสายในระบบ - ประสานงาน ติดตามงานให้ลูกค้า - โทรออกหาลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามความพึงพอใจ - ตอบค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 เม.ย. 62
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ