JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ ระยอง ปลวกแดง สะพานสี่
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
16 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ พัทยา ,จอมเทียน
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
16 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำพื้นที่จ.เชียงราย
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำสาขาแม่ริม , รวมโชค , ป่าเหมือด
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า)ประจำสาขาสันทรายหลวง ,แม่โจ้ ,แม่แตง
ตำแหน่งที่เปิดรับ * ผู้จัดการสาขาฝึกหัดสาขา * เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า คื...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำสาขา สายไหม,คูคต
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
15 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ (Officer-Supervisor)
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
8 . พนักงานขายรถมือ 2 (ประจำภาคอีสาน)
- บริหารงานตัวแทนจำหน่าย เข้าพบดีลเลอร์ (เต้นรถบรรทุกมือสอง) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - บริหารผลงานช่องทางดีลเลอร์ให้สามารถบรรลุยอดธุรกิจตามเป้าหมาย - อบรมให้ความรู้และช่วยประสานงานในการปฏิบัติงานให้กั...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำสาขาพร้าว , สาขาฝาง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรร...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า)ประจำพื้นที่ชัยภูมิ
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำ พื้นที่ นครสวรรค์
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
14 . 22-23ก.พ62 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด,จนท.ประจำสาขา โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค จ.กาฬสินธ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาฝึกหัด หน้าที่รับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการนำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ พิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) พื้นที่จังหวัดยโสธรรับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง บ้านค่าย เพ
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
15 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำสาขาแม่สาย
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าสรรหาว่าจ้าง
- รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานสาขาพื้นที่ดูแล - วางแผนช่องทางการรับพนักงานเพื่อรับสมัครพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมสรรหาพนักงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) พื้นที่จ.สกลนคร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
21 . สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 15 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ สะพานควาย
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
22 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่สมุทรสาคร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำร...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
23 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า)สาขา ห้วยขวาง เกษตรแยกเสนา
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ ค่าครองชีพ +Incentive
15 ก.พ. 62
24 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำสาขาตลาดไท
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
15 ก.พ. 62
25 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาถนนหมื่นหาญ สุพรรณบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
15 ก.พ. 62
26 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า)ประจำสาขา ปากน้ำ
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
27 . 12 ก.พ.62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาอ่างทอง จ.อ่าง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
15 ก.พ. 62
28 . สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทีสำนักงานใหญ่ 15 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาสะพานควาย
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
29 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ช/ญ) ประจำสาขาพื้นที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
30 . 11 ก.พ. 62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขานครปฐม จ.นครปฐม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
15 ก.พ. 62
31 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า)ประจำสาขาเชียงใหม่,บวกครก,แยกศาลเด็ก
ตำแหน่งที่เปิดรับ เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) รายละเอียดงาน - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า คือ สินเชื่อรถ,ประกันภัย,ประกันชีวิต มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้าน...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
15 ก.พ. 62
32 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัดสาขาประจำพื้นที่ สาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าใ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+Incentive+โบนัส+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
33 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขานนทบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ก.พ. 62
34 . 6 ก.พ.62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา อยุธยา
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
15 ก.พ. 62
35 . หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาและซ่อมบำรุงสาขา
1. ควบคุมและบริหารงาตกแต่งสาขา ตามแผนการที่กำหนดไว้ 2. ประเมินงานซ่อมแซมและนำเสนอวิธีการแก้ไขพร้อมงบประมาณ 3. ประสานงานกับผู้รับเหมารวมถึงระบุขอบเขตงาน ควบคุมงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จัด...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
36 . สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 14 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาประจำพื้นทีหนองแขม ฯ
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
37 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานทะเบียน
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแผนกทะเบียนรถยนต์ 2.นำเสนอข้อคิดเห็นและปัญหาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 3.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและนำเสนอปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลและคว...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
38 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำพื้นที่จังหวัด เลย
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
39 . หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อภาคสนาม (Field Collections)
- กำหนดพื้นที่ในการติดตามของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พร้อมทั้งจ่ายงานให้กับเจ้าที่ภาคสนาม - Review งานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อตรวจสอบวิธีการและการงานให้เป็นไปตามระเบียนข้อบังคับ - ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
15 ก.พ. 62
40 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) พัฒนาการ เหม่งจ๋าย
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
15 ก.พ. 62
41 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) พื้นที่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
42 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส + อื่น ๆ
15 ก.พ. 62
43 . 6 ก.พ.62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาบ้านโป่ง ราชบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน +ค่าครองชีพ+Incentive +อื่นๆ
15 ก.พ. 62
44 . 22 ก.พ.62สัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ณ สาขาคลองเตย
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
15 ก.พ. 62
45 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ ชลบุรี ,ตลาดหนองมน ,บางพระ,พนัสนิคม
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
15 ก.พ. 62
46 . ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด/ จนท.บริการลูกค้า/ จนท.เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000++ บาท
15 ก.พ. 62
47 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) เพื่อปฎิบัติงานสาขาบางบ่อ
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
48 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) ประจำพื้นที่ปากน้ำ สมุทรปราการ
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
15 ก.พ. 62
49 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(งานขายและบริการลูกค้า) พื้นที อ.น้ำพองใน จ.ขอนแก่น
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลาย อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
50 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ นิคม 304 ,ปราจีนบุรี ,กบินทร์บุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
15 ก.พ. 62
51 . ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาปทุมธานี
-เสนอขายผลิตภัณฑ์​ของบริษัท​ ทางด้านประกันภัย​ เเละ​ งานทางด้านสินเชื่อ -​บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ดูเเลยอดสาขาเพิ่มยอดขาย - หาลูกค้า​ออกพบลูกค้า

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ ค่าครองชีพ +Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
15 ก.พ. 62
52 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ เครือสหพัฒน์, แหลมฉบัง ,จ.ชลบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
15 ก.พ. 62
53 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Surprise Check)
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2. สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
54 . Call Center - Inbound
- รับสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 ก.พ. 62
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ