JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2. จัดทำการซ่อมแซมแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ต่อพ่วง, และระบบ Network 3. ศึกษาข้อมูลติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
2 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
ตำแหน่งจนท.ธุรการประสานงานขาย สังกัด แผนกขายและการตลาด ปฎิบัติงานที่ อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี 1) ควบคุม จัดเก็บเอกสาร ISO และเอกสารระบบภายในหน่วยงาน 2) สนับสนุนเอกสารการจัดทำข้อมูล/รายละเอียดต่างๆ ในส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 หรือตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายและการตลาด(บจก.ไดนาสตี้ กอฟล์ แอนด์ คันทรี่คลับ)
ตำแหน่งจนท.ธุรการ สังกัด ฝ่ายขายและการตลาด ทำงาน บริษัท ไดนาสตี้ กอฟล์ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด ปฏิบัติงานที่สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่ 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2) รับโทรศัพท์ ติดต่อประสาน...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 หรือตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
5 . New Model
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2. ติดตามผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการผลิตภัณฑ์,กระบวนการ,คุณภาพ ถูกปฏิบัติและพัฒนาให้มี...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
6 . นิติกร (ทนายความ)
1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รวมถึงการจัดทำร่าง ข้อตกลง สัญญา และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ 2. ดำเนินกระบวนการพิิจารณาในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน งานคดีความเสนอและขออนุมัติ แนวทางการดำเนินคดีตามความคิดเห็น...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต 1.กำหนดแผนและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปต...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ออกแบบระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า 2.ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 3.เขียนและปรับปรุงโปรแกรม PLC 4.สามารถแก้ปัญหาด้าน PLC, Controller ได้ 5.ติดตั้งระบบอัตโนมัติ และมีความเข้าใจการทำงานของอุตสาหกรร...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ Assistant head of administration Dept (บ.ไดนาสตี้)รับสมัครด่วน !
- จัดการเอกสารและควบคุมระบบภายในองค์กร - ติดต่อประสานงาน ภายในองค์กร และลูกค้า - งานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ (PR) เปรียบเทียบราคาเจรจาต่อรองราคาและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขายและราคาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ขออนุมัติคำสั่งซื้อ จัดทำใบสั่ง...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ R&D / Project Engineerรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ R&D 1. ออกแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เขียนแบบงานที่ออกแบบหรือได้รับมอบหมาย 3. ถอดแบบประเมินราคางานที่ออกแบบหรือได้รับมอบหมาย 4. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
12 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้า - ขับรถผู้บริหาร - สามารถเริ่มงานได้ทันที - มีใบขับขี่/ไม่มีประวัติอาชญกรรม

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1.จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับด้านการผลิต 3.บันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่QA/QC/QA Final & Testรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA Incoming) 1.ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานรับเข้าทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตามผลการตรวจสอบปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้า สินค้าส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี ( บจก.ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ )รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่ง ผจก.บัญชี (ด่วน) - ตรวจสอบข้อมูล การบันทึกบัญชีและเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักการบัญชี - ควบคุมดูแลงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารกำหนด ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ