JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ/จ่าย (TRR Property สำนักงานใหญ่)
1.ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีและบันทึกรายการบัญชี 2.บันทึกรับเงินต่างๆ 3.ตรวจสอบเอกสารรับเงินว่ามีความถูกต้องหรือไม่และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสาร 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.บันทึกการตั้งหนี้ค่าใช้...

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย(โรงงานไทยรุ่งเรือง อ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร)
-จัดทำงานด้านลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกองค์กร -จัดเก็บ,ดูแลเอกสารของแผนกกฎหมายและงานติดตามเร่งรัดหนี้สิน -ทำสรุปรายงานการประชุม -จัดทำหนังสือภายในองค์กร -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
3 . Sales Representative (ขายอุตสาหกรรม) (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแล ออกแบบ งานติดตั้งและระบบทั้งหมดให้กับทางลูกค้า - รับผิดชอบงานทางด้านเทคนิคของสินค้าทั้งหมด - ดูแลบริการ และงานบำรุ...

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)
- ประสานเกี่ยวกับเอกสาร PO หรือเอกสารภายในแผนกในกับผู้ขายสินค้าและภายในองค์กร - เปิด PO ให้ Supplier คีย์รับสินค้าเข้าระบบ - ดูแลเอกสารต่างๆ ภายในแผนกให้เรียบร้อย สวัสดิการ: • ประกันสังคม • โบน...

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
23 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ