JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
• จัดทำเอกสารเปิด Invoice ขาย • จัดทำเอกสารใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ และบันทึกบัญชีเข้าโปรแกรม • ตรวจสอบยอดเงินโอนจากธนาคารเพื่อรับชำระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน...

บริษัท ไลฟ์คอสเมด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 มี.ค. 62
2 . Sales Representative / พนักงานขาย
1.ติดต่อแนะนำผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารเสริมให้กับโรงพยาบาลและคลินิก 2.บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำรายงานขายและการติดต...

บริษัท ไลฟ์คอสเมด จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
19 มี.ค. 62
3 . Administrator/เจ้าหน้าที่ประสานงาน
รายละเอียดของงาน : -ติดต่อรับออเดอร์และประสานงานกับลูกค้า (แพทย์, เภสัชกร, และจัดซื้อ) -วางแผนการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ -จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ...

บริษัท ไลฟ์คอสเมด จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
19 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ