JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายประจำร้าน (สาขาเพชรเกษม 55)รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าหน้าร้าน ขายสินค้าตามที่บริษัทกำหนด - ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า - จัดทำรายงานยอดขาย , นับสต๊อกสินค้า เตรียมวัตถุดิบ จัดเก็บวัตถุดิบ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ IT Supportรับสมัครด่วน !
ติดตั้งและปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับการใช้งาน ตรวจสอบเฝ้าระวัง เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยระบบสารสนเทศ อบรมให้คำแนะนำ การใช้งานร...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด Marketing Communication Executiveรับสมัครด่วน !
- Develop marketing communication plans, activities and communication materials to promote brand in target markets - Manage all brands and marketing communication activities and tools covering both o...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ประสานงานขายส่งออกรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Shipping , forwarder , สายเรือ ,หน่วยงานราชการในการส่งออกสินค้าและการจัดทำเอกสารส่งออก เช่น invoice , packing List , B/L , และแบบฟอร์มต่างๆเป็นต้น

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศรับสมัครด่วน !
จัดซื้อสิ้นค้าภายในประเทศเช่น วัตถุดิบต่างๆ และประเภทอะไหล่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน นำเสนอแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย - รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน - ดำเนินการสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จ...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
7 . Cost Assistant Managerรับสมัครด่วน !
- Manage all phases of cost accounting and controls, and serve as a primary point of contact between the business/operational leaders and the Finance and Accounting Department - Do/review cost transa...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . บัญชีและการเงิน Supervisorรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรายได้ - สรุปยอดขายหน้าร้าน - ใช้ระบบ POS เครื่องคิดเงินหน้าร้าน - จัดเก็บเอกสารบิลรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ - ส่งรายงานยอดขายประจำเดือน - จัดทำสต็อกการ์ด - ปิดงบต้นทุน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ทวนสอบกระบวนการผลิตและสอบเทียบรับสมัครด่วน !
- ทวนสอบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - นำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในเชิงสถิติ - จัดทำแผนการสอบเทียบและดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ขึ้นทะเบียนเครื่อ...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดและสื่อสารแบรนด์รับสมัครด่วน !
- พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการตลาดและสื่อสารแบรด์ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - วางแผน จัดทำ Content และสื่อโฆษณา ทั้ง Online และ Offline เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าห...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภครับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ งานซ่อมบำรุง งานสาธารณูปโภค และงานวิศวกรรม ทั้งระบบ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
12 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Retort และอาหารประเภทผงรับสมัครด่วน !
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับที่ใช้เครื่อง Retort และอาหารประเภทผง - คิดค้นสูตรและทดลองทำตัวอย่าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ - คำนวณและวิเคราะห์หาค่า F0 ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ - สรรหาวัตถุดิบและบรรจ...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
13 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
รับ-ส่งสินค้า , รับ-ส่งเอกสาร , รับ-ส่งพนักงาน ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดี และรวมทั้งการดูแลรักษารถ ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน มีจิตรสำนึกด้านความปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
14 . พนักงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ดูแลเครื่องจักรในกระบวนการผลิต , ซ่อมบำรุงเครื่องจักร , บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้ได้ตามแผนงาน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
15 . พนักงานขาย (EVENT)รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าขนมไหว้พระจันทร์ ไอศกรีมและเบเกอรี่ แนะนำสินค้า เสนอขายสินค้า ทำรายงานสต๊อกรายงานยอดขาย ส่งยอดขายเข้าระบบของห้างสรรพสินค้า - ประจำสาขา ไอคอนสยาม , สยามพารากอน , ดิ เอ็มควอเทียร์ , เซ็นทร...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 700 บาท/วัน (ยังไม่รวมค่า Incentive จากยอดขาย)
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ Programmerรับสมัครด่วน !
-ศึกษา วิเคราะห์ดูแลโปรแกรมประยุกต์ ระบบงาน ออกแบบ และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนารายงานทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร -ประสานงาน รวบรวม และเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสนับสนุน ERP การพัฒนา และสนับสนุนหน่ว...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
17 . Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน - วางแผนและติดตามการขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - หาข้อมูลด้านตลาด คู่แข่ง และข้อมูลลูกค้า เพื่อนำเสนอแผนการขาย - ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือนหรืออ...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสต็อกคงเหลือ(วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป)ประจำวันเทียบกับในระบบ MAC 5 2. ควบคุมการจัดเก็บให้เป็นกลุ่มตามสินค้า โดยยึดหลัก FIFO,LOT 3. ควบคุมและตรวจเอกสารประจำวัน เช่น ใบนำส่ง,ใบเบิก ฯลฯ 4....

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
21 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เบเกอรี่,ไอศกรีมรับสมัครด่วน !
- คิดค้น ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เบเกอรี่และไอศกรีม - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารและขนมหวานแช่เยือกแข็ง ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
ดูแลงานและรับผิดชอบงานของฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ และงานธุรการ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ