JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบการรับสินค้า - ดูแลการตรวจนับสินค้า - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้า - ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้า - ตรวจนับสต็อกสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานธุรการและส...

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน - สรุปรายงานและจัดทำค่าคอมมิชชั่น - จัดทำเอกสารวางบิลและรับเช็คลูกค้า - ติดตามสอบถามลูกหนี้ค้างชำระ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ