JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานเชื่อม - ดูแลความคุมงานของช่างภายใน-ภายนอกบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ - ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กรได้ - ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ - งานเอกสารต่างๆ -...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + OT
26 มิ.ย. 62
2 . Sale Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการตลาด
- ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตกับลูกค้า เรื่องงานผลิตติดตั้ง - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามความคืบหน้าต่างๆของงาน - ให้การสนับสนุนงานด้านเอกสาร บันทึกข้อมูล ท...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
3 . Sale รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภท สื่อโฆษณาประเภท ป้าย สื่อส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า - รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ประสาน...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . ช่างเหล็ก(ไม่จำเป็นเป็นต้องมีประสบการณ์ )รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งโครงสร้างสื่อโฆษณา - จัดทำโครงสร้างเหล็ก ภายใน และนอกโรงงาน

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. วางระเบียบการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ 2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3. จัดซื้อ...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ