JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT support
-support งานทางด้าน Hardware(ซ่อมคอมพิวเตอร์),Network

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
2 . Customer Service
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก -จัดทำเอกสารต่างๆในฝ่ายขายและการตลาด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ