เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
- ทำใบขนส่ง,ทำรายงานการขนส่งสินค้าประจำวัน - ตรวจสอบใบส่งสินค้าที่จัดส่งเรียบร้อยพร้อมสรุปและนำส่งสำนักงานใหญ่ - ทำรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ - รับสินค้าคืน - ตรวจนับสินค้าในคลังร่วมกับแผนกบัญชี

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ