เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขาย / เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
** รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีรูปถ่ายเท่านั้น** เจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขาย 1. รับผิดชอบงานขายและส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ตามที่บริษัทมอบหมาย 2. ติดตามรวบรวมข้อมูล ปัญหาด้านการตลาด เพื่อปรับปร...

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ