เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ควบคุมบอยเลอร์
- ควบคุมบอยเลอร์ - ดูแลเชื้อเพลิงที่ใช้

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 450-550 บาท
18 ม.ค. 62
3 . พนักงานเด็กติดรถส่งสินค้า รายได้เฉลี่ยวันละ 450 บาทรับสมัครด่วน !
- ยกสินค้าขึ้นรถขนส่ง - ติดไปกับรถส่งสินค้า

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เฉลี่ยวันละ 450 บาท
18 ม.ค. 62
4 . ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมบำรุง ประจำที่สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานเชื่อมต่างๆ - ปรับตั้งเครื่องจักร - เขียนใบรายงานเกี่ยวกับการซ่อมงาน - และงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำที่รง.สมุทรสาคร
- รับผิดชอบและดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน - ปฎิบัติตามขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในนโยบายความปลอดภัย และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎความปลอดภัย (ของงาน จป.ที่เกี่ยวข้อง) - ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานที...

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ