เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 450-550 บาท
16 พ.ย. 61
2 . พนักงานเด็กติดรถส่งสินค้า รายได้เฉลี่ยวันละ 450 บาทรับสมัครด่วน !
- ยกสินค้าขึ้นรถขนส่ง - ติดไปกับรถส่งสินค้า

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เฉลี่ยวันละ 450 บาท
16 พ.ย. 61
3 . ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมบำรุง ประจำที่สมุทรปราการ และประจำที่สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานเชื่อมต่างๆ - ปรับตั้งเครื่องจักร - เขียนใบรายงานเกี่ยวกับการซ่อมงาน - และงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
4 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ รายได้ไม่น้อยกว่า 20,000บาท/เดือนรับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้ลูกค้าต่างจังหวัด,เอกสารและอื่นๆ พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางก่อนการออกเดินทาง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเที่ยว รายได้เฉลี่ยรวมแล้วมากกว่า20,000
16 พ.ย. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ