JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง
- คีย์ค่าเที่ยวของคนขับและเด็กรถ - แจ้งซ่อมรถที่เสีย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - สรุปการวิ่งรถแต่ละคัน - เขียนบิลส่งสินค้า - สรุปการใช้น้ำมันในแต่ละคัน

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 เม.ย. 62

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 450-550 บาท
15 เม.ย. 62
3 . ช่างModelหรือแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
- เปลี่ยน Model - ตั้งระบบ - ซ่อม Model

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 เม.ย. 62
4 . พนักงานเด็กติดรถส่งสินค้า รายได้เฉลี่ยวันละ 450 บาทรับสมัครด่วน !
- ยกสินค้าขึ้นรถขนส่ง - ติดไปกับรถส่งสินค้า

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เฉลี่ยวันละ 450 บาท
15 เม.ย. 62
5 . ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมบำรุง ประจำที่สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานเชื่อมต่างๆ - ปรับตั้งเครื่องจักร - เขียนใบรายงานเกี่ยวกับการซ่อมงาน - และงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ