เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Training (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)รับสมัครด่วน !
• เทรนนิ่งพนักงาน ระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้านขึ้นไป • ดำเนินการวางแผนคิดหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร • ประเมินผลและติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรม • บันทึกจัดเก็บข้อมูล จัดทำคู่มือการฝึกอบรม • รวบรวมและสร...

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด Saha Lawson Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
16 พ.ย. 61
2 . ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านรับสมัครด่วน !
•ดูแลยอดขาย และบริหารร้าน Lawson 108 ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด •ช่วยผู้จัดการร้านในการบริหารยอดขายและผลักดันยอดขายของสาขาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด •ช่วยผู้จัดการร้านดำเนินการและตรวจสอบ stock ของสินค้า...

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด Saha Lawson Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
16 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ