เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administration Staff
Responsibility: - To corporate with other divisions to support ongoing operation. - To report all matter regarding administration to GM - To do document works to support ongoing operation. - To su...

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด Saha Lawson Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
17 ม.ค. 62
2 . Training (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)รับสมัครด่วน !
• เทรนนิ่งพนักงาน ระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้านขึ้นไป • ดำเนินการวางแผนคิดหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร • ประเมินผลและติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรม • บันทึกจัดเก็บข้อมูล จัดทำคู่มือการฝึกอบรม • รวบรวมและสร...

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด Saha Lawson Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
17 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ