JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง (เครื่องจักรCNC)
•ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรระบบ CNC ในโรงงาน •ดูแลรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภค (ระบบ CNC ) •ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ระบบ ISO9001,ISO14001,SAFETY และ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่...

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
24 มิ.ย. 62
2 . ช่างเทคนิค (ช่างCNC)
Setup เครื่องจักร เปลี่ยน Tool เครื่องจักร ภายในแผนกให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
3 . เซลล์ดีลเลอร์ (ต่างจังหวัด)
- รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์มอเตอร์ - รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า - เสนอขายสินค้า-ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ - รับผิดชอบในการวางบิล เก็บเงินค่าสินค้า - ประสานงานเร...

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC
- งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามระเบียบปฏิบัติ และคู่มือที่กำหนด - บันทึกผลการตรวจสอบตามระเบียบปฏิบัติและคู่มือที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานสรุปผล - วิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้น แ...

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
5 . Service Engineer (Laser Cutting)
- ซ่อมและดูแลรักษาเครื่องเลเซอร์/ ติดตั้งเครื่องเลเซอร์หลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้น - แก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักร - ติดตั้งเครื่องเลเซอร์หลังจากการซื้อขาย - บำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ตามรอบระยะเวล...

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ