JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่กีฬา
- ดูแลห้องฟิตเนสประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา - ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายแก่นักศึกษา และบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย - ดูแลอุปกรณ์ออกกำลังกาย - จัดกิจกรรมสันธนาการ การกีฬา ให้แก่นักศึกษา - อาศัยอย...

บริษัท ฮอว์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 13,500-15,000
13 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า (Front Officer)
- ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของแผนกต้อนรับ ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร - ให้การต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - ติดตามแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าประสบปั...

บริษัท ฮอว์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000
13 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ