JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างควบคุมงานก่อสร้าง ( Foreman )รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง 2.ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 3.ควบคุมงานก่อสร้างให้เ...

LeKise Lighting Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
2 . วิศวกรโยธา ( ควบคุมงานก่อสร้าง ) มีใบ ก.ว. ระดับภาคี รับสมัครด่วน !
-ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง -ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ -สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -วางแผนงานการก่อสร้างและตรวจสอ...

LeKise Lighting Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาและ จัดซื้อ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ติดต่อผู้ขาย ผู้ผลิตต่างประเทศ จัดหาผู้ผลิตรายใหม่ ออกใบสั่งซื้อและ ทำรายงานต่างๆ ที่...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
4 . วิศวกรประเมินราคา ( Electrical Engineer )รับสมัครด่วน !
ประสานงานจัดทำเอกสารประเมินโครงการและเสนอราคา ถอดแบบปริมาณและประเมินราคาด้านวิศกรรม จัดทำ BOQ จัดทำงบประมาณต้นทุน

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คิดเงินเดือน ( Payroll Officer )รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลการปฎิบัติงานของพนักงาน คำนวณ สรุปรายงาน และ การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างมีความถูกต้องและตรงตามเวลา จัดทำรายงานเกี่ยวกับ Payro...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
6 . วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า Solar Cellรับสมัครด่วน !
ออกแบบก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร เขียนแบบและประเมินราคา ประสานงานโครงการ

LeKise Lighting Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
7 . รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบมาตรฐานรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบบริหารจัดการต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ISO9001,ISO14001 GMP& HACCP และ ระบบบริหารจัดการอื่นๆ ISO 5001 , ISO 17025 ปรับปรุง ออกแบบ กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบบริหาร...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
8 . จป.เทคนิค ( Safety Site ) รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปลอดภัย ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย...

LeKise Lighting Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
9 . พนักงานขายเขตพื้นที่กรุงเทพ รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด - วางแผนงานด้านการขายและการดูแลลู...

LeKise Lighting Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
10 . ช่างไฟฟ้า ( โรงงาน )รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมเครื่องจักรระบบไฟฟ้า 2.ทำงาน PM ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร 3.ดูแลระบบไฟฟ้าอาคาร สำนักงาน

LeKise Lighting Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
11 . พนักงานขายประจำภาค (ภาคอิสาน หรือ ตะวันออก) รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มเติมฐานลูกค้าใหม่ - วางบิล และเก็บเงินลูกค้าที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ - คอยสื่อสาร อัพเดตข้อมูล รับเรื่องเพื่อนำมาพัฒนา ป...

LeKise Lighting Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
12 . Sales Projectรับสมัครด่วน !
-ขายงานตามโรงงาน /ผู้รับเหมา -ขายงานตามหมู่บ้าน

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ