เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operation Coordinator
- ติดตามการทำของพนักงานจัดส่งอาหารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปได้อย่างราบรื่น - ติดต่อลูกค้าของ Now เพื่อแจ้งสถานะความคืบหน้าของออเดอร์ที่จัดส่งล่าช้า - ช่วยเหลือ และสนั...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 พ.ย. 61
2 . พนักงานธุรการ (สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53 - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจ...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
16 พ.ย. 61
3 . Customer Service Analyst
- ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น เงื่อนไขการใช้งาน โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ Facebook อีเมล์ - แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอป โดยประสานกับหน่วย...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 พ.ย. 61
4 . Key Account (สัญญาจ้าง 1 ปี)
- ดำเนินการสร้างข้อมูลการขาย ให้ลูกค้า Ocha - ดูแล Order สินค้า ที่สั่งซื้อผ่านทาง Application และ Shopee - ดูแลประสานงานระหว่างทีม ambassador onsite และทีม office ภายใน - และงานอื่นๆตามได้รับมอบหม...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 พ.ย. 61
5 . On-Site Technical Support (พื้นที่บางแค)
- ดำเนินการแก้ไขให้คำแนะนำให้กับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นด้าน Hardware และ Software ของทางบริษัท - แนะนำวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และวิธีการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า - ดำเนินการวิเคราะห์ วิน...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
6 . Customer Service Executive
1.รับผิดชอบดูแลติดตามปัญหาให้ลูกค้าให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็ว 3.วิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเ...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000
16 พ.ย. 61
7 . Accountant (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53 - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน สามารถตกลงกันได้
16 พ.ย. 61
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ