JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Risk Operations Assistant (เจ้าหน้าที่จัดการความเสี่ยง)
1. งานด้านความเสี่ยง - ดำเนินการตามผังงานเพื่อตรวจสอบความผิดปกติในการทำรายการทางการเงิน - สืบค้นประวัติการทำรายการจากระบบและการโทรสอบถาม เพื่อค้นหาแนวโน้มของความผิดปกติในการทำรายงานทาง...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
19 เม.ย. 62
2 . Customer Service Analyst
- ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น เงื่อนไขการใช้งาน โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ Facebook อีเมล์ - แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอป โดยประสานกับหน่วย...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 เม.ย. 62
3 . Accountant (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53 - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ