JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน แมคคานิค
- ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ท่่อระบายอากาศ - จัดทำรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลควบคุมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ได้คุณภาพเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนด - ดูแลควบคุมผู้รับเหมารา...

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
2 . โฟร์แมน ไฟฟ้า
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามแบบ - จัดทำรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลควบคุมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ได้คุณภาพ และเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนด - ดูแลควบคุมผู้รับเ...

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล
-ควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกล / ปรับอากาศ /สุขาภิบาลและดับเพลิง -ถอดแบบและคำนวณวัสดุในการทำงาน รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบงบประมาณ -วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม -จั...

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า
-ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ -ถอดแบบและคำนวณวัสดุในการทำงาน รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบงบประมาณ -วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม -จัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกงวดงา...

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
5 . ช่างเขียนแบบ Draftman
- รับผิดชอบงานเขียนแบบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และสาธารณูปโภค - จัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขแบบข้อมูลต่าง ๆ - เขียนแบบ Shop Drawing งานระะบบตามแบบร่างที่วิศวกรกำหนด - เขียนปแบบ Asbuilt D...

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
17 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ