JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- ควบคุมดูแล วางแผนงานด้านบัญชี และด้านภาษีต่างๆ ของบริษัท - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯให้ทันตามกำหนด - สร้างระบบควบคุมภายในที่ดี ในระบบงานบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน - บริหารบุคลากรภายในแผนกบ...

บริษัท เหล็กลีลา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ