JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Admin
1.ประสานงานกับเซลล์ ฝ่ายจัดส่ง ในด้านการขาย 2.งานเอกสารฝ่ายขาย 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอลทีเค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
17 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้-เจ้าหนี้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประมาณประจำปี และปรับปรุงงบประมาณประจำปี ...

บริษัท แอลทีเค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน มีเบี้ยขยัน 2,000 บาท
11 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ