JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
- ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรม และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแล ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ