JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
- Designผลิตภัณฑ์ -สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ -มีพื้นฐานการออกแบบ/ตกแต่ง - จัดทำคู่มือมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ / เอกสาร ISO - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ย. 62
2 . ผู้แทนขายงานโครงการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าและบริการสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ 2. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาย และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีความเติบโตในการขายอย่างต่อเนื่อง 3. รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานขายกับลูกค้า และเซลล์ 2.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.แจ้งงานในระบบ

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (คลอง 5)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 3. จัดทำข้อมูล In Out ฝ่ายผลิต 4. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายฝ่ายผลิต 5. คำนวนต้นทุนสินค้า 6. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการ...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ