JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 - ติดตามทวงถามหนี้ - บัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่าย - ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า

บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 มิ.ย. 62
2 . ช่างเทคนิค/ ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างไฟฟ้า/ ส่งของรับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขนส่งสินค้า/ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
- ขับรถขนส่ง อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย -

บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ