JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเชื่อม
1.เชื่อม-ประกอบชิ้นงานตามแบบ 2.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง และพื้นที่ทำงาน 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า
- รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล กำกับหน่วยงาน ด้านระบบไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า - ปรับ เปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ แก้ไขปัญหา ในงาน ตลอดจนตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า - ใช้ความรู้...

บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ