JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ปิดงบการเงินประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี - ตรวจสอบกระทบยอดรายรับ รายจ่ายต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด
20 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ