เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโครงการ/ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. งานสะพานรางรถไฟ 2. วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 3. บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 4. จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดส...

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
14 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ