JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน 1 อัตรา (สาขา The Market ประตูน้ำ)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบสาขาที่ตนเองได้รับผิดชอบ 1 สาขา ซึ่งมีรายละเอียดงานเบื้องต้นดังต่อไปนี้ - ดูแลผลประกอบการสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนดหรือสูงกว่า - ดูแลอัตรากำลังพลของสาขา - พัฒนาทักษะพนักงานในส...

บริษัท อีซิลี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 ++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการร้าน 1 อัตรา (สาขา The market ประตูน้ำ ) รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบสาขาที่ตนเองได้รับผิดชอบ 1 สาขา ซึ่งมีรายละเอียดงานเบื้องต้นดังต่อไปนี้ - ดูแลผลประกอบการสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนดหรือสูงกว่า - ดูแลอัตรากำลังพลของสาขา - พัฒนาทักษะพนักงานในส...

บริษัท อีซิลี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 ++
20 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ