JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale FRP / Chemical Tank
- รับผิดชอบงานขายให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท - ออกหาลูกค้านำเสนองาน / ดูแลลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัท - ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารต่างๆ

บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
21 ส.ค. 62
2 . รองหัวหน้าแผนก ฝ่ายผลิต
1.บริหารงานการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 3.วางแผนงานผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 4.ประสานงานภายใน/ภายนอกองค์กร

บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ