JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำโชว์รูม
แนะนำสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด และ ชุดครัว แก่ลูกค้าที่มาเข้าเยี่ยมโชว์รูม จัดทำสถิติข้อมูล และ รายงานต่าง ๆ และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น.

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
ช่วยผู้จัดการควบคุม ดูแล บริหารจัดการ ร้านอาหาร และบุคลากรในร้าน ทำอาหารไทยประจำวัน คิดเมนูอาหารใหม่ๆ และคิดสรรพัฒนาร้านอาหาร ให้สามารถรองรับลูกค้าทุกระดับ ที่มีปริมาณ มากขึ้น ภายใต้การลงทุ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
15 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ