เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Waiter/ Waitress
- ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ เสิร์ฟ อาหารและเครื่องดื่ม

Maisix ( Thailand ) Co., Ltd
เงินเดือน 10,000 ++ (service charge and tips = 22,000 minimum)
15 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ