JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electrician (ประจำสาขาระยอง)
- ปฏิบัติงานตามด้านไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่าง - ทำการเข้าระบบ เชื่อมต่อระบบ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ต่อเบื้องต้นได้

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (บัญชีเจ้าหนี้)
1.จัดทำบันทึกตั้งหนี้เจ้าหน้า 2.จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญจ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของภาษี ณ.ที่จ่าย 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ 5.จัดทำเช็ค และสรุปรายงานการจ่ายเ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
25 มิ.ย. 62
4 . E&I Engineer ประจำสาขาระยอง
-ออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงานปิโตรเคมี -ออกแบบ WIRING DIAGRAM, SINGLE LINE DIAGRAM, LOOP DIAGRAM, TERMINAL DIAGRAM

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ