JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารจ่ายและทำเช็คจ่าย - เอกสารหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง - ลงบัญชี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
2 . Sales Coordinator พนักงานประสานงานขาย
- ช่วยดูแลงานด้านงานเอกสารต่างๆ ของแผนก เช่น จัดทำใบเสนอราคาแทนพนักงานขาย , เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า - เก็บฐานข้อมูลลูกค้า - ช่วยประสานงานในแผนก เช่น รับเรื่องจากลูกค้าที่...

โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
3 . Sale Executiveรับสมัครด่วน !
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ 2.ติดตามลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่เพื่อขยายตลาดให้กับบริษัทฯ

โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ
หลายอัตรา
19 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ