JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1.ดำเนินการสรรหาบุคลากร และ สัมภาษณ์เบื้องต้น 2.ติดตามประเมินผลการทดลองงาน 3.จัดทำ Time Attendance 4.ดูแลงานด้านสวัสดิการของพนักงาน 5.ดูแลควบคุมกฎระเบียบ 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยไฮดรอลิคเครื่องกล(1987) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . การตลาด
1. ติดต่อลูกค้า นำเสนอสินค้า 2. ดูแลลูกค้าเดิมและใหม่ 3. จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า 4. อื่นๆ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยไฮดรอลิคเครื่องกล(1987) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . ช่างประกอบเครื่องจักร
ประกอบเครื่องจักรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยไฮดรอลิคเครื่องกล(1987) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ