เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accountingรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากร 2.นำส่งเงินสมทบประกันสังคม 3.คิดเงินเดือนพนักงาน 4.ดูแลควบคุมเงินสดย่อยในบริษัท พร้อมจัดทำรายงานเงินสดย่อย 5.ดูแลในเรื่องจัดหาเอกสารต่อวืซ่า...

Industria (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ