JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
1. ติดต่อลูกค้า ทำใบเสนอราคา 2. ออกบิลขาย key เอกสารบัญชีเข้าคอมพิวเตอร์ 3. ติดต่อ สื่อสาร และ จัดหาอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 4. จัดซื้อสินค้าและบริการรวมถึงเจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย 5. จัดทำรายงานและตร...

Fire Code Co., Ltd.
23 ม.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารบัญชี รับ-จ่าย ซื้อ-ขาย 2.ภาษีหัก ณใที่จ่าย 3.รายงานภาษีซื้อ-ขาย 4.ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Fire Code Co., Ltd.
23 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ