JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินและงบประมาณ รับสมัครด่วน !
ร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี และการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท รวมถึง ดูแล ตรวจสอบ การจัดทำงบการเงินและบันทึกรายการทางบัญชี ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
13 ก.ย. 62
2 . กุ๊กอาหารไทย/ยุโรปรับสมัครด่วน !
- เตรียมความพร้อมทุกรายการอาหารตามเมนู ในส่วนรับผิดชอบของตัวเอง เพื่อให้บริการผู้ที่มาใช้บริการ ตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดปรุงและตกแต่งอาหาร รวมทั้งจานอาหารทั้งหมด ให้สวยงามเหมาะสมตามมาตรฐานห้องอาหารที...

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ค่าบริการService Charge
13 ก.ย. 62
3 . พนักงานล้างจาน (Steward) รับสมัครด่วน !
1. ทำความสะอาดภาชนะอาทิเช่น จาน ชาม ส้อม แก้วน้ำ อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในครัว ด้วยเครื่องทำความสะอาดจานได้ถูกต้องตามที่มาตราฐานกำหนด 2. ช่วยพนักงานในครัวเตรียมวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหา...

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+Service Charge
13 ก.ย. 62
4 . คนสวนรับสมัครด่วน !
1. รดน้ำต้นไม้ 2. พรวนดิน 3. ใส่ปุ๋ยเร่งใบ เร่งดอก 4. กำจัดวัชพืช, ฉีดยาป้องกันและกำจัดโรคและแมลง 5. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ให้ต้นไม้มีความสูงตามมาตรฐาน 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด
15 อัตรา
13 ก.ย. 62
5 . พนักงานเสิร์ฟอาหารรับสมัครด่วน !
- บริการต้อนรับแขก รับรายการอาหารที่แขกสั่ง รับค่าบริการอาหาร และเครื่องดื่มจากแขก - บริการเสิร์ฟอาหารพร้อมทั้งดูแล - จัดเตรียมห้องอาหารให้พร้อมบริการแก่แขก และดูแลความเรียบร้อยของห้องอาหารหลังห...

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Service Charge
13 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ปฏิบัติงานในส่วนงานจัดซื้อที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อ ให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ, สินค้...

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
13 ก.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ