JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี และผู้ช่วยบัญชีUrgently Required !
- ออกเอกสารทางด้านบัญชีให้กับลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

Interactive Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ