JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Customer Service Officer/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอาวุโส (งานโอนกรรมสิทธิ์)
- ติดต่อ ประสานงาน และให้บริการลูกค้า เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ และข้อมูลด้านสินเชื่อ - วางแผน และบริหารจัดการงานโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง...

MJ ONE GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
2 . Marketing Officer
- ประสานงานการผลิตและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา - หาช่องทางโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ทางด้านออนไลน์และออฟไลน์ - จัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย - สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แ...

MJ ONE GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
3 . ผู้จัดการอาคาร (นิติบุคคล / Service Apartment)
- งานบริหารนิติบุคคล - งานวางแผน และควบคุมงานด้านนิติบุคคล - ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาแล...

MJ ONE GROUP
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
20 มี.ค. 62
4 . ช่างอาคาร
• บำรุงรักษาและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา • ปิด-เปิดระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามกำหนดเวลาที่กำหนด • ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมดตามตารางที่กำหนด ...

MJ ONE GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
5 . Project Manager
-วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา -ควบคุมและจัดการงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง -ประมาณการต้นทุนงานก่อนสร้าง -บริหารคุณภาพงานก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่...

MJ ONE GROUP
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ