JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1. วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. คำนวณ และตรวจสอบความพร้อมเรื่องทรัพยากร (วัตถุดิบ, คน , เครื่องจักร, ฯลฯ) ที่ใช้ในการผลิต โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . ฝ่ายผลิต
1. ตำแหน่ง โรงกล่อง จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง Q.C.(วุฒิ ม.3) 2 อัตรา 3. ตำแหน่ง ช่างแผนกเป่า(ตั้งเครื่องเป่าถุง) 2 อัตรา

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายวัน 325 บาท +โอที
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001:2015 /GMP /HACCP ของฝ่ายบุคคล 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 3.ตรวจสอบการทำความสะอาดของพ่อบ้าน แม่บ้าน 4.บันทึกเอกสารรับเข้าจากหน่วยงานภาย...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC ) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP ให้ถูกต้อง 2. จัดพิมพ์เอกสารตามที่ร้องขอในระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP 3. บันทึก ควบคุม ...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ